Instalații electroenergetice

LEA 220 kV Iernut-Ungheni ale Transelectrica


Proiectare, Expertiză tehnică si Consultanţă
- Reabilitarea liniei electrice aeriene de înaltă tensiune 220  kV Iernut - Ungheni pe o distanţă de 30 km (92 stâlpi de 220 kV)
- Reabilitare fundaţii, montare conductor 220 kV nou pentru reducerea pierderilor, reabilitarea şi vopsirea stâlpilor, montarea de noi izolatori pe linie;
- Stabilirea duratei de viaţă estimată a liniei cu ajutorul echipamentelor şi softurilor specializate;
- Studii geologice şi topografice
 
 

Reţele de înaltă tensiune şi staţii ale Distribuitorului de Energie E-ON Moldova


Proiectare şi Consultanţă
- Expertize tehnice ale stâlpilor de metal de 110 kV, echipamente staţii de 110/20 kV ;
- Proiectarea instalaţiilor de racordare (110 kV, 20 kV linii electrice subterane LES şi aeriene LEA); Reţele electrice de înaltă şi de medie tensiune;
- Proiectarea de staţii noi de înaltă şi de medie tensiune (110/20 kV);
- Studii geologice şi topografice
- Utilizarea de software specializat pentru expertiza de construcţii;
- Soluţii pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor expertizate.
 

Reţele de înaltă tensiune şi staţii ale Distribuitorului de Energie E-ON Moldova


Proiectare şi Consultanţă
- Studii de fezabilitate pentru stâlpi metalici de  110 kV, staţii de 110/20 kV;
- Studii geologice şi topografice
- Proiectarea instalaţiilor de racordare (110 kV, 20 kV linii electrice subterane LES şi aeriene LEA) la reţele electrice de medie şi de înaltă tensiune, proiectarea de staţii noi de înaltă şi medie tensiune, 110/20 kV;
- Soluţii pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor expertizate.
 

Reţea electrică LEA 110 kV CEZ Distribuţie România


Proiectare şi Consultanţă
- Reabilitatrea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune 110 kV, reabilitarea fundaţiilor, montarea de conductori noi 110 kV, reabilitarea şi vopsirea stâlpilor, montarea de noi izolatori pe linii;
- O mai mare eficienţă a reţelei de 110 kV prin reducerea pierderilor pe linii;
- Studii geologice şi topografice;
- Lungimea totală a liniilor de reţea 110 kV este mai mare de 300 km.
 

Transformatoare de MT ale CEZ Distribuţie SA din judeţul Teleorman


Proiectare, Consultanţă şi Execuţie
- Reabilitarea şi modernizarea transformatoarelor de medie tensiune în reţeaua CEZ Distribuţie SA  în judeţul Teleorman;
- A fost înlocuit un număr de 80 de transformatoare de medie / joasă tensiune şi  echipamentele pe partea de joasă şi medie tensiune au fost modernizate.
- Studii geologice şi topografice
 

Reţele de medie şi joasă tensiune ale CEZ Ditribuţie SA,judeţul Vâlcea


Proiectare şi Consultanţă
- Reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice de medie tensiune ale CEZ Distribuţie SA  cu stâlpi electrici noi, tipuri de cabluri de medie tensiune noi, staţii de transformare de medie / joasă tensiune;
- Optimizarea şi reducerea pierderilor pe liniile electrice de medie şi joasă tensiune;
- Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de joasă tensiune din oraşe;
- Studii geologice şi topografice;
- Reabilitarea reţelelor pe o lungime mai mare de 350 km
 

Reţele de medie şi înaltă tensiune ale ENEL Distribuţie


Proiectare şi Consultanţă, Studii de soluţie pentru racordare
- Proiectarea instalaţiei de racordare (110 kV, cabluri subterane de 20 kV şi conductoare aeriene) la reţeaua electrică de medie şi înaltă tensiune, proiectarea de staţii noi de înaltă tensiune 110/20 kV;
- Calculul fluxului de energie electrică folosind software specializat prin reţele electrice de 400 kV, 220 kV, 110 kV, 20 kV;
- Reabilitarea şi modernizarea a instalaţiilor de racordare existente;
 

Reţele de medie şi joasă tensiune CEZ Distribuţie SA


Proiectare şi Consultanţă
- Reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice de medie tensiune CEZ Distribuţie SA cu stâlpi electrici noi, cabluri noi, posturi de transformare noi de medie / joasă tensiune ;
- Optimizarea şi reducerea pierderilor pe liniile electrice de medie şi joasă tensiune;
- Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de joasă tensiune din oraşe;
 

Reţele de medie şi joasă tensiune de la Electrica Distribuţie Transilvania Nord


Proiectare şi Consultanţă
- Optimizarea şi reducerea pierderilor pe linii electrice de medie şi joasă tensiune;
- Reabilitarea şi modernizarea de reţele urbane de joasă tensiune în centrul istoric al oraşului Cluj-Napoca;
- Posturi de transformare noi, linii de joasă tensiune;
- Sistematizarea urbană în reţelele de joasă tensiune, în centrul istoric din Cluj-Napoca
- Reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice de medie tensiune Electrica Transilvania Nord cu stâlpi electrici noi, tipuri de cabluri noi, staţii de tranformare de medie şi de joasă tensiune;
- Studii geologice şi topografice;
- Expertize tehnice-pentru instalaţiile existente;
- Reţele electrice reabilitate şi noi pe o lungime mai mare de 170 km.
 

Staţia de înaltă tensiune 110/20kV Port Brăila - Electrica Distribuţie Muntenia Nord


Proiectare şi Consultanţă
- Reabilitare parte de construcţie şi montare aparataj de comutaţie nou pe 110 kV şi 20 kV  
- Introducerea staţiei în sistemul SCADA
- Reducerea costurilor de întreţinere.
 

Staţia de înaltă tensiune 110/20kV Alverna - Electrica Distribuţie Transilvania Nord


Proiectare şi Consultanţă
- Reabilitare parte de construcţie şi montare aparataj de comutaţie nou pe 110 kV şi 20 kV 
- Introducerea staţiei în sistemul SCADA
- Reducerea costurilor de întreţinere.
 

Staţia de înaltă tensiune 110/20kV Cluj Sud - Electrica Distribuţie Transilvania Nord


Proiectare şi Consultanţă
- Reabilitare parte de construcţie şi montare aparataj de comutaţie nou pe 110 kV şi 20 kV 
- Introducerea staţiei în sistemul SCADA
- Reducerea costurilor de întreţinere.
 

Staţia de înaltă tensiune 110/20kV Gugeşti - Electrica Distributie Muntenia Nord


Proiectare şi Consultanţă
- Reabilitare parte de construcţie şi montare aparataj de comutaţie nou pe 110 kV şi 20 kV 
- Introducerea staţiei în sistemul SCADA
- Reducerea costurilor de întreţinere.
 

Reabilitarea şi reglementarea interferenţelor liniilor electrice cu Infrastructura Feroviară Română zona CFR Sighişoara-Coşlăriu


Proiectare şi Consultanţă
- Verificarea şi aprobarea conformităţii cu standardele şi reglementările privind distanţa minimă de siguranţă între liniile electrice existente (joasă, medie, înaltă şi foarte înaltă tensiune) şi infrastructura feroviară;
- Reglementarea distanţelor reţelelor electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune cu noul traseu al infrastructurii feroviare româneşti între Sighişoara şi Coşlăriu;
- Reabilitarea liniilor electrice care interferează cu noua cale ferată;
- Studii geologice şi topografice;
- Lungimea de cale ferată, care a interferat cu liniile electrice este de 90 km.
 

Staţiunea turistică de schi Luna Şes - Consiliul Judeţean Satu Mare


Proiectare şi Consultanţă
- Linie de alimentare de medie tensiune pentru staţiunea turistică de schi Luna Şes;
- Traseu de cablu de mare dificultate pe teren stâncos în munţi;
- 8 km de reţea de medie tensiune au fost creaţi cu cea mai nouă generaţie de cablu universal.
 

Instalaţii de racordare Fabrica SINIAT


Proiectare şi consultanţă, studiu de soluţie racordare:
- Proiectarea instalaţiei de racordare de 20 kV, cabluri subterane cu tensiunea medie a reţelei electrice CEZ Distribuţie;
- Proiectarea unei noi staţii de medie tensiune 20 kV cu cele mai recente aparataje de 20 kV;
- Asigurarea continuităţii maxime a furnizării de energie pentru fabrică în orice condiţii prin reabilitarea instalaţiior electrice CEZ Distribuţie SA existente în zonă;
- Studii geologice şi topografice.
 

Staţia de înaltă tensiune 110/20 kV Basarabi - CEZ Distribuţie SA


Proiectare şi Consultanţă
- Reabilitarea părţilor de  construcţie a staţiei şi montarea de noi echipamente de 110 kV şi 20 kV şi a unor sisteme de protecţie digitale;
- Introducerea sistemului SCADA pentru staţie.
- Costurile de întreţinere pentru staţia Basarabi  au fost reduse.
 

Staţia 6 kV - A6 Impex


Proiectare şi Consultanţă
- Montarea de aparataj de comutaţie de Medie Tensiune de 6 kV în interiorul staţiei;
- Crearea noului sistem SCADA;
- Reabilitarea părţilor constructive pentru partea de medie tensiune;
- Conectarea unui nou generator de abur (9,73 MW), cu 2 km de cabluri de 6 kV LES la bara de 6kV în staţia reabilitată;
 

Staţia de 220/110/20 kV Floreşti - Transelectrica Cluj


Proiectare şi Consultanţă
- Înlocuirea bobinei de compensare şi a transformatorului pentru serviciile interne cu echipamente de ultimă generaţie, cu pierderi reduse şi întreţinere uşoară;
- Executarea unui nou sistem de automatizare pentru reglarea automata a bobinei de compensare;
- În ceea ce priveşte partea de construcţie, s-au facut noi fundaţii pentru transformator şi pentru bobina de compensare;
 

Staţia de înaltă tensiune 220/110 kV Sărdăneşti, Transelectrica ST Craiova


Proiectare şi Consultanţă
- Reabilitarea părţii de construcţie de înaltă tensiune, cuva transformatorului, fundaţii si automatizarea sistemului de separator de ulei pentru transformatoarele de înaltă tensiune.
- Costurile pentru staţia de înaltă tensiune Sărdăneşti au fost reduse.
 

Staţia de racord adanc - Fabrica de ciment Lafarge Hoghiz


Proiectare şi Consultanţă
- Studiu privind eficienţa energetică şi măsurători pentru transformatoarele de înaltă tensiune de 110/6 kV în fabrică;
- Reconfigurarea schemei de alimentare pentru creşterea siguranţei;
- Echipamente de cea mai nouă generaţie au fost montate în partea de medie tensiune 6 kV a staţiei fabricii;
- Un nou cablu de fibră optică a fost montat pe LEA 110 kV – în lungime de 6 km - care coordona protecţiile din SRA Hoghiz cu protecţiile din staţia Mihai Viteazu 110 kV proprietate Electrica Distribuţie Transilvania Nord;
- Sistemele de protecție ale reţelei de 110 kV au fost schimbate cu cele mai noi şi moderne echipamente pentru noul sistem SCADA;
- Reabilitare parte de construcţie pentru echipamente de ultimă generaţie;
- Studii geologice şi topografice;
- Reducerea costurilor de întreţinere pentru fabrică prin montarea de echipamente de ultimă generaţie;
 

Depozit Logistic Kaufland Turda


Proiectare şi Consultanţă
-Proiectarea instalaţiei de racordare 20 kV din staţia 110/20 kV pentru o mai bună continuitate în furnizarea de energie;
-Proiectarea unei noi staţii de medie tensiune 20 kV, cu echipamente de ultimă generaţie;
-Asigurarea continuităţii maxime în furnizarea de energie pentru fabrică în orice condiţii prin două trasee de cablu.