Energie verde

Parc fotovoltaic de 48 MW Ciuperceni


Proiectare 
-Proiect tehnic PT, Detalii de execuţie DDE pentru racordare la reţea a parcului fotovoltaic,
-Proiect tehnic PT, Detalii de execuţie DDE pentru instalaţiile interioare ale parcului fotovoltaic
-Documentație punere in funcțiune parc fotovoltaic

Parcuri Fotovoltaice Ciulniţa, Chiseleţ 2 x CEF 9 MW


Proiectare
-Studiu de soluţie şi obţinere ATR pentru racordare la reteau electrică de distribuţie a parcurilor fotovoltaice de 9 MW şi PUZ
-Studiu geotehnic, scoatere din circuitul agricol
-Proiect tehnic faza Documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie DTAC
-DTAC şi documentaţie pentru obţinerea oricăror altor avize necesare dacă nu impun studii necesare pentru interiorul Parcurilor Fotovoltaice

Centrală electrică fotovoltaică 2.9 MW Dragoş Vodă


Proiectare
-Racordare centrală electrică fotovoltaică la RED cu o putere instalată de 2.9 MW, situată în localitatea Dragoş Vodă
-Calcul de regimuri de dimensionare

Parcuri fotovoltaice Ştefan cel Mare, Tupilaţi 2 x CEF 9 MW


Proiectare
-Studiu de soluţie şi obţinere ATR
-Racordare în reţeaua de distribuţie a energiei electrice RED a parcurilor fotovoltaice "Ştefan cel Mare"  şi "Tupilaţi" de 9  MW fiecare

Centrală Electrică Fotovoltaică-32 MW Goştinari


Proiectare
-Studiu de soluţie pentru Racordarea la Sistemul Energetic Naţional SEN a unei Centrale Electrice Fotovoltaice-32 MW

Racordarea Parcului eolian Şinteu la Sistemul Energetic Naţional -70 MW


Proiectare
-Studiu de soluţie în vederea racordării la Sistemul Energetic Naţional SEN

Centrală electrică eoliană Siret 90 MW


Proiectare
-Racordare la reţeaua electrică a obiectivului Centrală electrică eoliană amplasată în extravilan oraş Siret jud.Suceava

Centrală eoliană Dersca 66 MW


Proiectare
-Elaborare documentaţie tehnico-economica-faza Studiu de fezabilitate pentru racordare la reţeaua electrică a obiectivului Centrală eoliană Dersca amplasată în extravilan com. Dersca

Centrală eoliană Pantelimon de 150 MW


Proiectare şi Consultanţă
- Consultanţă tehnică pentru realizarea proiectului tehnic acordată Schneider Electric Franţa
- Proiectare şi optimizare a reţelei de medie tensiune de 33 kV a centralelor eoliene  Pantelimon;
- Arhitectura SCADA pentru instalaţiile interioare ale centralelor eoliene Pantelimon
- Proiectul tehnic pentru echipamentele de medie tensiune 33 kV montate în interiorul generatoarelor;
- 62 km traseu subteran LES de cablu de medie tensiune.
 

Centrală hidroelectrică MHC Topliţa


Proiectare şi Consultanţă
- Proiectarea instalaţiei de racordare 20 kV pentru microhidrocentrala Topliţa;
- Realizarea unui nou punct de conexiune PC 20 kV la reţeaua electrică şi o linie mixtă de 20 kV cu cabluri subterane LES şi aeriene LEA;
- Proiectarea unui nou post de transformare ridicător 0,4/20 kv, cu echipamente de ultimă generaţie;
- Capacitatea MHC-ului este de 5 MW.
 

MHC Valea Drăganului de 4MW


Proiectare şi consultanţă
-Realizare SS şi ATR
-Realizare PT+CS, instalaţii utilizator şi instalaţii racordare
-Proiectarea instalaţiei de racordare 20kV pentru microhidrocentrala Hidroart;
-Realizarea unui nou punct de conexiune 20 kV la reţeaua Electrica şi o linie mixtă de 20 kV cu cabluri subterane şi aeriene;
-Proiectarea unui nou post de transformare ridicator 0,4/20 kV, cu echipamente de ultimă generaţie;